TARTALOMP

Pydna

Pudna, Macedoniának Pieria nevű vidékén Methone és Dium között fekvő, görögöktől alapított város az Olocrus tövében, közel a thermaei tengeröbölhöz. Csakhamar meghódolt a macedonoknak. Thuc. 1, 61, 137. 411-ben fellázadt ugyan az idegen járom ellen, de II. Archelaus király a várost leigázta és lakóit a tengertől 20 stadiumnyi távolságban letelepíté. II. Fülöp király nagyobbította, szépítette és erős várrá tette. E város mellett győzte le L. Aemilius Paullus 168-ban Perseus királyt, mire Macedonia meghódolása következett. Liv. 45, 42. Plut. Aem. Paul. 16. Strabo szerint (7, 330) a lassankint hanyatló város nevét később Citrumra (Kitron) változtatták. Byzantiumi Stephanus és Mela szerint előbb Kudna is volt a neve. Most már nyoma sincs.

P. K.