TARTALOMP

Pygmalion

Pugmaliwn. – 1. Lásd Dido. – 2. Cyprus királya Metharme atyja; szobrászattal is foglalkozott és többi között egy női szobrot készített elefáncsontból, a melybe halálosan beleszeretett. Végre is arra kérte Aphroditét, hogy leheljen életet a szoborba, a mit az istenasszony meg is tett, és akkor P. saját művészi alkotását feleségül vette. Frigyüknek gyümölcse Paphus lett. Ov. met. 10, 243 s köv.

L. M.