TARTALOMR

Rarion pedion

az eleusisi síkság nyugati része Atticcában; ugyanezen síkság keleti része Friasion pedion néven fordul elő. A monda szerint a Rharium síkságon tenyésztette Demeter a legelső gabonát; innen kapta az istennő a h RariaV nevet. A síkság azon részét, mely Megaris felé vezetett, az istennőnek szentelték és nem volt szabad bevetni, tehát gh iera vagy orgaV volt. Paus. 1, 38, 6. Suid. s. v. Rhar.

K. J.