TARTALOMS

Satrapa

satraphV, az óperzsa ékiratokban khsatrapávan, vagyis «ország ura, védője»; tartományok kormányzójának perzsa elnevezése; a római szerzők a praetor (Cic. fin. 5, 30) vagy praefectus (Nep. Dat. 2. Jsut. 5, 1) szóval fordítják. A s. tartományának birói, közigazgatási és hadi ügyeit intézte, sőt pénzt is verhetett; másrészt azonban a király titkos kémek által ellenőrizte legfőbb emberét. Xen. Cyr. 8, 6, 16 skk. Hdt. 3, 89 skk. 128. Az első, a ki a perzsa birodalmat satrapiákra osztotta, Darius király vala. Kr. e. 515-ben. Kezdetben 20 satrapia volt, de később számuk változott. Hdt. 3, 89. v. ö. Duncker, Geschichte des Alterthums, 4. köt. 4. kiad. 534 skk. Justi, Gesch. des alten Persiens 57–58 lap.

P. K.