TARTALOMA

Arbiter

(ar = ad és beterc = ire) olyan szakértő, akit a praetor a felek kivánságának meghallgatásával valamely magánper elbírálásával megbízott s a ki nem volt szigorú formákhoz kötve, mint a judex, hanem a méltányosság szem előtt tartásával belátása szerint hozta meg itéletét. Cic. Rosc. Com. 4. az ilyen itélet neve, sőt minden peres eljárásé, mely a szabályszerű formaságok nélkül folyt le, arbitrium volt. Lásd Actio és DiaiihthV.

CS. JÓ.