TARTALOMS

Scyrus

SkuroV, az Aegaeus tenger északnyugati részén, a thraciai tengerben fekvő sziget, Euboea legkeletibb kiszögellésétől Északkelet felé körülbelül 37 km.-nyi távolságban; neve m. is Szkirosz. Mintegy 162 km.2 kiterjedésü területe sziklás, vízben bővelkedő, számos patakkal, a melyek közül a legnagyobbik Cephisus nevet viselt. Rajta egy szintén S. nevű város feküdt. Lakósai a legrégibb időkben pelasgusok, carok s főleg dolopsok voltak. Thuc. 1, 98. A homerosi eposokban a sziget Achilles birodalmának egy része gyanánt tünik fel, a ki ezt Enyeustől, Dinoysus és Ariadna fiától ragadta el, s a kinek a fia Neoptolemus itt nevekedett. Il. 9, 668. 19, 326. Od. 11, 509. A későbbi epikusoknál és az attikai tragoedia-iróknál fordul csak elő az a monda, hogy Achillest anyja Thetis, hogy elhárítsa róla a fenyegető végzetet, itt Lycomedes király leányai között női ruhában rejtegette, s hogy ekkor származott Achillestől és ezen király leányától Deidamiától Pyrrhus vagy Neoptolemus. Egy más hagyomány S.-nak az Iliasban említett, Achilles által történt elfoglalását (8, 668) kapcsolatba hozza a Theseusre vonatkozó attikai mondával. E szerint, midőn Theseus Athenaeből elűzve S. szigetére jutott és itt Lycomedes által orvul megölette (Plut. Thes. 35), Peleus Achillest küldte ide megtorlást venni. Ez aztán feladatának teljesítése után Deidamiát nőül vette. Theseus hamvai ezen a szigeten nyugodtak egészen Kr. e. 468-ig. Ekkor a sziget meghódítása után a jóshely meghagyására hamvait Cimon Athenaebe vitte, hol a Theseumban helyezték el. Plut. Thes. 36. Cim. 8. Thuc. 1, 98. ebben az időben a dolopsokat elűzték a szigetről és athenaei cleruchusokkal telepítették be. Ezóta S. Imbrusszal és Lemnusszal együtt athenaei birtok maradt, az athenaeiek számára biztosította ennek birtokát az Antalcidas békéje is (Xen. Hell. 4, 8, 15. 5, 1, 31); II. Fülöp macedoniai király azonban elvette tőlük Kr. e. 342-ben; csak Kr. e. 196-ban került vissza ismét az athenaeiek kezére, a mikor V. Fülöp macedoniai királyt arra kényszerítették a rómaiak, hogy a szigetet Lemnusszal, Imbrusszal és Delusszal együtt adja vissza nekik. Liv. 33, 30. V. ö. Bursian, Geogr. v. Griechenl. 2, 390 skk.

ZS. B.