TARTALOMS

Sigillaria

kicsiny, terracottából és fémből készült bábuk vagy egyéb ipari czikkek is, a minőkkel kedveskedtek egymásnak a Saturnalia ünnep (dec. 17–23) utolsó napjain. A műipari gyárosok e napokon a campus Martinuson és az Esquilinuson vásárt tartottak. Első sorban gyermekeket ajándékoztak meg ily sigillariumokkal, de tréfás alakokkal felnőttek is megtréfálták egymást. Ajándékoztak ilyenkor kendőket, kanalakat, fogpiszkálókat, poharakat, viaszgyertyákat és papyrus szeletkéket tréfás feliratokkal, a minőkből Martialis egy egész gyüjteményt (XIV. k.) hagyott hátra. Császárok is megajándékozták ilyenkor a népet. Suet. Claud. 5. Nero 28.

G. J.