TARTALOMS

Simmias, Simias

SimmiaV, SimiaV. 1. Thebaei származású, barátja és tanítványa Socratesnek, kit Plato több izben említ; egy ideig Aegyptusban tartózkodott és 23 erkölcsi dialogust írt. Diog. Laert. 2, 124. – 2. A syracusaei, a megarai iskola tagja. Diog. Laert. 2, 113. – 3. Polysperchon atyja. – 4. Andromenes fia, a phalanx vezetője Nagy Sándor alatt, testvéreivel együtt bele volt keverve a Philotas-féle perbe. Arr. 3, 11, 9. 14, 4. – 5. Rhodusi gramatikus, 300 körül Kr. e. Alexandriában élt, ’Apollwn czímmel epost, 4 könyv erwtopaignia-t vagyis erotikus elegiákat írt. Nehány epigrammája megmaradt a görög anthologiában. Eposáról Düntzer, Fragm. d. episch. Poesie, 2, 4 sk.

S. K.