TARTALOMS

Soli, Soloi

– 1. Jelentékeny város Ciliciában, a Lamus és Cydnus folyók között, a phoeniciaiak gyarmata, azután a lindusiaké Rhodusból, nagyon virágzó és gazdag. Tigranes feldulta S.-t és lakóit Tigranocertába telepítette Kr. e. 80-ban, de Pompejus újra helyreállította és a tengeri kalózok maradékaival népesítette be s azóta a Pompejopolis (PomphioupoliV) nevet viselte. Ebből a városból jelentékeny romok láthatók Mezetlünél. S. szülővárosa volt Chrysippus stoikusnak, Phileon comikusnak és Aratus mathematikus és csillagásznak. Minthogy a lakósok a bennszülöttektől rossz szójárást sajátítottak el, állítólag róluk keletkezett a soloikismoV, soloecismus kifejezés. Strab. 14, 669. 671. Plut. Pomp. 28. – 2. Kikötőváros Cyprus sziget északi partjának nyugati részén. Plutarchus szerint (Sol. 26 Solon tanácsára egy benszülött fejedelem építtette, mások szerint athenaei gyarmat volt. M. Palaeokhora romjai Lefkánál.

E. B.