TARTALOMS

Solinus

C. Julius, a Kr. u. 3. században élt, Plinius naturalis historiája és Mela nyomán egy kivonatos földrajzot állított össze collectanea rerum memorabilium cz. alatt, mely különben későbbi átdolgozásban polyhistor czímet is visel. A minden tekintetben jelentéktelen munka Oclatianius Adventusnak van ajánlva, a ki consul volt 218-ban Kr. u. Legjobb kiadása a Mommsen Tivadar-féle (1864).

N. G.