TARTALOMS

Sosibius

SwsibioV. – 1. Történetíró Lacedaemonból, ki Ptolemaeus Philadelphus uralkodása alatt élt. Főművei: 1) cronwn anagrajh, mely fontos a régi időszámításra nézve; szerinte Troja 395 évvel az 1. Olympias előtt esett el, a heraclidák pedig 80 évvel Troja eleste után tértek vissza. 2) Peri twn en Lakedaimoni Jusiwn, az ünnepi áldozatokról és a comikus játékokról. 3) Peri ’AlkmanoV, magyarázat e régi spartai költőhöz. – 2. Ti. Claudius Britannicus nevelője, ki Messalina unszolására fölkeltette Claudius haragját Valerius Asiaticus irányában. Tac. ann. 11, 1. Dio Cass. 60, 32.

SCH. S.