TARTALOMS

Sosii

– 1. C. Sos., Kr. e. 49-ben praetor, 38–37-ben Syriában és Ciliciában harczolt, meghódította Jeruzsálemet s kivégeztette Antigonust. 32-ben consul volt, átment Antoniushoz, tengeri csatát vesztett (31), az actiumi vereségből megmenekült s Octavianus azután megbocsátott neki. Cic. Att. 8, 6, 1. Dio Cass. 49, 22. 41. 50, 14. 51, 2. Plut. Anton. 34. 36. 55. 65. Vell Pat. 2, 85. – 2. Sosia Galla, Agrippina barátnője, férjének C. Siliusnak halála után, a kinek zsarolásaiban közreműködött, számüzték. Tac. ann. 4, 19 sk. – 3. C. Sos. Senecio, Trajanus alatt négy ízben consul, az ifjabb Plinius barátja, nagyon szerette Plutarchust, a ki több életrajzát ajánlta neki. Plin. ep. 1, 13, 4, 4. – 4. Q. Sos. Falco, mikor Commodus meghalt (Kr. u. 192) és Pertinax föllázadt, maga is vágyott a koronára, vagy a praetorianusok jelölték ki Pertinax utódjául; el kellett volna pusztúlnia, ha Pertinax meg nem menti. Capit. Pert. 10. Dio Cass. 73, 8. – 5. Sosii nevű könyvkereskedőket említ Horatius (ep. 1, 20, 2. a. p. 345).

B. G.