TARTALOMS

Stilpon

Stilpwn, megarai származásu s a hasonló nevű bölcsészeti iskola tagja, a negyedik évszázad végéig élt Kr. e. Tanítványa volt Thrasymachusnak (de Euclidesnek semmi esetre: Zeller, 2,3 248, 2). Előkelő, nyugodt, bölcs természet, a ki ifjukora kicsapongásait bölcs és termékeny férfikorral tette jóvá. Diogenes Laërtius 9 dialogusát említi (2, 120), Suidas alaptalanul szól 20-ról. Ő emelte a megarai iskolát a virágzás legmagasabb fokára; a népszerűvé vált cynikus iskola tanításaiból oly sokat eltulajdonított, hogy jóformán őt is cynikusnak lehetett tekinteni. Ennyiben a stoa előhírnöke, mert az ő tanítványa, Zeno, egyesítette tényleg a stoában a cycnismust és a megaraiak tanítását.

S. K.