TARTALOMS

Subscriptio

1) az irásbeli folyamodványra rávezetett császári vagy tisztviselői resolutio. Különösen említtetik a s. censoria, a nota censoria, megokolásának aláirása, a melyet valószínűleg a plebiscitum Altinium (216. Kr. e.) tett kötelezővé. 2) A vádirat aláírása és maga a vádirat. 3) Szűkebb értelemben a társvádlók (subscriptores) aláírása. Cic. Cluent. 47. Caec. 15 skk. Tac. ann. 1, 74. L. Per.

CS. JÓ.