TARTALOMT

Tabernaria fabula.

Így nevezi Diomedes (GL. 1, 489) a szorosabb értelemben vett togatát, mely tárgyát az alsóbb néposztályok életéből meríti, a mint az a tabernákban (a kézművesek boltjaiban) megnyilatkozott. Afranius emelte fel a társadalom magasabb köreibe s a palliata berendezését és hangját adva meg neki mintegy közép fajt alkotott a palliata és togata közt; ép azért hangja nyersebb, mint a palliatáé, de sok élénkség és valódi élet nyilvánul benne. A név valószínűleg a grammatikusoktól származik. Személyeit illetőleg v. ö. Festus p. 530 Th. s. v. Togatorum. Lásd a Togata czikket. Neukirch, De fab. togata Romanorum, 38 skk. ll. Leipzig 1833. Ribeck, Comic. Romanorum fragmenta, 2. kiad. Leipzig, 1873.

SZ. L.