TARTALOMT

Tabula

általában minden írásra használt tábla fából, kőből és fémből, sőt papir is. A fatáblát viasszal vagy gipszszel vonták be s úgy tették alkalmassá írásra. Igy nevezték az iskolásgyermekek tábláját (Hor. sat. 1, 6, 72), az adásvételi hirdetést (l. Libellus, Titulus) s minden olyan iratot (okirat, számviteli, könyv, levél stb.), a mit törvényszék előtt írásbeli bizonyítékul (testimonia) használhattak föl. Cic. Verr. Rosc. com, Cluent. stb. beszédében. Nyilvános okiratok külön neve tabulae publicae; adóssági tételek megsemmisítése vagy leszállítása a. m. tt. novae, minthogy a számviteli jegyzék megújításával járt.

Cs. JÓ.