TARTALOMT

Tabula alimentaria

pontos jegyzéke azon földbirtokoknak, a melyek szegény gyermekek eltartása czéljából örökségi kamatadóra voltak kötelezve. Tartalmazta e jegyzék mind a földbirtokra nehezedő tőkét mind pedig az alapítványnak eső kamatjárulékot. Nerva és Trajanus császár voltak ilyen alapítványok (alimenta) alapvetői, főleg Italia vidéki városainak szegény gyermekei számára, minthogy Roma városában a gyermekeket a rendes frumentatióban (l. o.) részesítették. Az egyes kerületekbe eső községek alimentatiójára külön praefecti alimentorum ügyeltek föl, a hol nem a curatores viarum voltak megbízva e teendővel is. L. Alimentarii. Ilyen két óriási tábla lenyomata található Wilmann Exempla inscriptionum Latinarum (1873) cz. gyűjteményében 2844. és 2845. sz. a.

CS. JÓ.