TARTALOMT

Tages

egy Genius fia, Juppiter unokája; monda szerint öreg ember mély bölcsességével megáldott fiú volt, ki az etruriai Tarquiniiben egy mélyebben felszántott földből egyszerre előugrott. A szántóvető Tarchon csodálkozó kiáltozására összefutottak az emberek, majd odajöttek a tizenkét etruscus törzs előkelői (lucumones) is, a kiket Tages megtanított az áldozati állatok beleiből, villámokból, mennydörgésekből stb. jósolni, vagyis mindazon mesterségekre, melyeket később a haruspexek gyakoroltak. E tanítása után ép oly hirtelen eltünt, mint a hogy megjelent. Tages tanait kezdetben szóhagyomány őrizte, később irásba foglalták. Cic. div. 2, 23, 50. Ov. met. 15, 553 sk. Lucan. 1, 637.

G. J.