TARTALOMT

Tamassus

TamassoV, város Cyprus szigetének a közepén, Olympustól Északnyugat felé; eredetileg phoeniciai gyarmat, gazdag rézbányákkal. Valószínűleg ez a Homerusnál (Od. 1, 184) előforduló Temesh, és nem az italiai, bruttius területen fekvő Temesa. Strab. 6, 255. 14, 684. Ov. met. 10, 644. v. ö. Temesa.

ZS. B.