TARTALOMT

Tanaquil

TanakulliV, Tarquinius Priscus felesége. Férje uralmát előre megjósolta s ennek meggyilkoltatása után vejének Servius Tulliusnak szerezte meg a trónt. Liv. 1, 34, 41. Tarquiniiből Romába átköltözése után T. állítólag Gaja Caecilai nevet kapott; úgy látszik azonban, hogy a rómaiak e néven már régtől fogva tiszteltek egy istennőt, kinek Sancus templomában érczszobra is volt rokkával s orsóval, s hogy ezzel olvadt össze T. alakja. Plin. 7, 48.

T. K.