TARTALOMT

Tarpeji.

Ide tartoznak: – 1. Sp. Tarp., állítólag ki akarta szolgáltatni a vezérségére bízott Capitoliumot az ellenségnek a sabinus háborúban, ezért leányával együtt (l. 2) halálra itélte Romulus s a Capitolium szirtjéről ledobták (innen Tarpejum saxum). Propertius (4, 4, 93) kimenti az árulás alól. – 2. leánya Tarpeja, egy monda szerint (Liv. 1, 11. Plut. Rom. 17 sk.) aranyért, Propertius szerint (4, 4) szerelemből elárulta a sabinusoknak a Capitoliumba vezető útat, de a várt jutalmat nem kapta meg (azt igérték, hogy azt kapja, a mit bal karjukon viselnek; ámde a sabinusok nemcsak arany karpereczeket, hanem pajzsot is viseltek ott), hanem a győztes ellenségnek reá dobott pajzsai alatt megfuladt. – 3. Sp. Tarp. Montanus Capitolinus, Kr. e. 454-ben consul, a büntetéspénzek megszabására vonatkozó törvény alkotója. Liv. 3, 31. cic. r. p. 2, 36.

B. G.