TARTALOMT

Tarquitii

római nemzetség, melynek nevét egyjelentésünek tartották a Tarquiniusok gyűlölt nevével, a melynek azután helyébe is lépett: – 1. P. és M. Tarquitii, fölfedezték Sulpicius consulnak az összeesküvést, melynek czélja a Tarquiniusok visszahivása volt Kr. e. 500-ban. Dion. Hal. 5, 54. – 2. L. Tarqu. Flaccus, patricius, szegénysége miatt gyalogosúl kellett szolgálnia, de harczi bátorságával nagyon kitűnt. Liv. 3, 27. – Q. Tarqu., Kr. e. 81-ben mint quaestor szolgált Hispaniában, a hol Sertoriushoz pártolt át, a kinek lovasságát 76-ban vezérelte. Utóbb meg részes volt Sertorius meggyilkolásában. Frontin. strat. 2, 5, 31. – 4. L. Tarqu. Priscus, Kr. u. 53-ban bevádolta Statilius Taurust (l. Statilii, 5), a tanácsból kitiltották, utóbb mégis visszavették, hanem 61-ben azon zsarolások miatt, a melyeket Bithynia tartományának lakósain követett el, bepanaszolták s Romában el is itélték. Tac. ann. 12, 59. 14, 46.

B. G.