TARTALOMT

Tarsus

TarsoV és oi, régi és jelentékeny kereskedő város Cilicia Pediasban, a Cydnus folyón; Kr. e. 700-ban Szanherib meghódította és Anchiale kikötővárossal újra fölépíté, a perzsa uralom idejében népes székváros a Syennesis cimen uralkodó belföldi fejedelmek alatt (Xen. an. 1, 2, 23), úgyszintén a Seleucidák alatt és még a rómaiak idejében is virágzó város. Nagy ragaszkodással volt Julius Caesarhoz, azért Cassius kifosztotta, de Augustus nagy mértékben kegyelte. Később az isauriaiak becsapásaitól sokat kelle szenvednie, de újra fel-felemelkedett. Voltak kitünő iskolái, melyeket különösen az első császárság idejében nagyon látogattak. T. (m. Terzusz) szülőhelye volt Pál apostolnak és Athenodorus stoikusnak. Strab. 14, 673 sk.

E. B.