TARTALOMT

Tauri

Tauroi, a Chersonesus Taurica (m. Krim) lakósai, vad, rablásból (kalózkodásból) és háborúból élő nép egyetlen király uralma alatt. Hdt. 4, 99. 102 sk. Tac. ann. 12, 17. A taurusok a scytháktól teljesen különböztek és nyilván a történelem előtti Cimmerii nép letelepülten maradt részének tekintendők. Az északi sovány legelőkön egykoron scythák tanyázhattak, a miért ezt a vidéket Scythia Minornak is hívták; később is csak nomádok lakták. Délen ellenben valamivel műveltebb földművelő törzsek voltak. Egy szűzi istennőjüknek Orsilochénak, a kit a görögök a saját Artemisükkel azonosítottak és Artemis Tauropolusnak neveztek, emberáldozatokat mutattak be: hajótörötteket és általában minden görögöt, a ki kezök közé jutott. Hadi foglyaikat is megölték. Hdt. 4, 103. Ov. ex Pont. 3, 2, 45. trist. 4, 4, 63. Ha királyuk meghalt, vele együtt temették el mindazokat, a kiket szeretett. Strab. 7, 308 sk.

P. K.