TARTALOMT

Tegula

azon nagy peremes téglaalapok neve, minőket a rómaiak a háztetők befödésére használtak. A két egymás mellé helyezett tegula összeérő peremeit, hogy az eső köztük be ne folyhasson, egy-egy félhengeralakú téglával (imbrex) födték át. Egyébként ki szokták rakni velük a vizlevezető csatornák fenekét is, sőt a téglasírokat is többnyire ilyenekből állították össze (791. ábra).

K. BÁ.

790. Fedélcserepekből összerakott sir, a minőt Aquincumban találtak.

790. Fedélcserepekből összerakott sir, a minőt Aquincumban találtak.