TARTALOMT

Telephanes

ThlejanhV. – 1. Sicyonból, a festőművészetnek egyik legrégibb mestere, a ki még csak vonalrajzban, szinek nélkül dolgozott. Plin. 35, 16 (l. Festők, 745. l.). – 2. Érczöntő szobrász Phocisból vagy Phocaeából, a ki Plinius szerint (34, 68) Poylcletus, Myron és Pythagoras mellé állítható. Nagyobb hírnévre azonban nem tett szert vagy azért, mert Thessaliában lakván, művei rejtve maradtak, vagy mások szerint azért, mert görög ember létére Xerxes és Darius számára dolgozott. – 3. Samusból származó fuvolás, kinek siremléke a Megarából Corinthusba vezető út mentén volt látható. Paus. 1, 44, 6.

L. N.