TARTALOMT

Temenus

ThmenoV. – 1. Aristomachus fia a Heraclidák nemzetségéből; gyermekei KeisoV, Phalces, Agraeus (Argaeus?) és Hyrnetho. Paus. 2, 6, 4. 13, 1. 19, 1. 28, 3. 18, 6. Midőn a dórok a Peloponnesusba törtek és azt elfoglalták, T.-nak Argos jutott osztályrészül, melyet utódai (a Temenidák) szintén megtartottak. Később úgy is szerepelnek, mint a macedoni hatalomnak mythikus megalapítói. Thuc. 2, 99 Hdt. 8, 137 skk. Sirját Temeniumban mutogatták, közel Lernához. Paus. 2, 38, 1. Halálát állítólag saját fiai okozták a felett való elkeseredésökben, hogy az uralmat nem reájuk akarta hagyni, hanem kedves leányára Hyrnethóra és annak férjére Deiphontesre. Nicol. Damascen. fragm. hist. Graec. 3, 376, 38. Ephor. Strabónál, 8, 8, 5. Diod. 7, 14. A. Van azonban egy hagyomány, mely szerint a T.-fiak legifjabbja Argaeus tisztelte atyja akaratát és halála után is az ő szellemében cselekedett, a menyiben segítségére volt Deiphontesnek, hogy Argostól való elszakadásra birja Troezen, Asinaea és Hermione lakóit, nemkülönben a dryopsokat is. Az elszakadás tényleg meg is történt. Az erre következő osztásban Deiphontes Epidaurust kapta, Argaeus Troezent. De az Argosban maradt Temenidák (Cerynes és Phalces) sehogy sem tudtak az állapotban megnyugodni. Lelkük mélyén tovább forrt a harag és irigy gyűlölet és nem nyugodtak, míg testvérüket Hyrnethót mézes-mázos szavakkal tőrbe nem csalták. Deiphontes azonban élt a gyanuperrel és nyomon követte hitvesét. Az ebből támadt harczban Cerynes elesett Deiphontes kezétől, Phalces viszont Hyrnethót ölte meg. Paus. 7, 4, 2. A testvérek harczait Euripides dolgozta fel egy (elveszett) tragoediában (Thmenidai), – 2. Pelasgus fia, Hera nevelőapja Stymphalusban. Ő adta neki a következő mellékneveket: PaiV, Teleia, Chra. Pausan. 8, 22, 2.

L. M.