TARTALOMT

Tenedus

TenedoV, még ma is Tenedos, korábban állítóalg Leucophrys néven (l. Tenes), a kisázsiai partoktól kb. 8 km. távolságban, Troas partja irányában eső sziget, egy vele egynevű várossal s két kikötőhelylyel, a melyek közül az egyiknek a neve Boreion volt. Ez a sziget, úgy látszik, jó korán bizonyos jelentőségre jutott (Strab. 13, 604), mivel fekvésénél fogva fontos hajóállomás volt. Pol. 16, 34. 27, 6. Liv. 31, 16. 44, 28. Az ión felkelés alkalmával a perzsák szállták meg (Hdt. 6, 31), a peloponnesusi háborúban Athenaevel tartott (Thuc. 3, 2) s ehez hű maradt a következő harczokban is, míg végre az Antalcidas-féle béke ujból a perzsák hatalma alá juttatta, a mely alól azonban ismét szabadulni igyekezett. A Mithridates elleni háborúban ezen sziget közelében Lucullus tengeri ütközetet vívott. Cic. Arch. 9, 21. Mur. 15, 38. Plut. Luc. 3.

ZS. B.