TARTALOMT

Tensa, thensa

aranynyal és elefántcsonttal díszített kocsi; rajta vitték az istenek, később az istenített császárok vánkosokon nyugvó szobrait a circusba (lásd 808. ábra; a kocsi váza antik ábrázolás után van reconstruálva, az oldalait borító bronzreliefek, melyeknek tárgya Achilles életéből van merítve, eredetiek). E szobrok vagy szekrényben (arca) vagy hordószéken (feretrum) voltak a díszkocsin elhelyezve, s a forumon meg több utczán át hajtattak velük a ludi circenses alkalmával a circusba, a hol a spinára helyezték őket.

G. J.

808. Tensa (reconstructio).

808. Tensa (reconstructio).