TARTALOMT

Terentianus Maruus.

Mauretaniából, valószínűleg a Kr. u. 2-ik század vége felé, szerzője a de litteris, de syllabis, de metris czím alatt három könyvben és versekben szerkesztett verstannak, a mely helyesebben három külön müvecskének tekintendő. Főforrása valószínűleg Caesius Bassus, a verselésben sok ügyességet tanusít. Egyetlen kézirata elveszvén, egyedüli forrásunk az editio princeps (Milano, 1497). Kiadták: Lennep, Santen commentariusával 1825, Lachmann Károly 1836, Gaisford. Hephaestionnal együtt 1855, Keil, Gramm. Lat. 6. köt. 1874.

SZ. J.