TARTALOMT

Terentilius

(nem Terentillus). C. Ter. Arsa, Kr. e. 462-ben néptribunus volt s mint ilyen tette meg nevezetes törvényjavaslatát (rogatio Terentilia), hogy irassék össze a plebs minden joga és ezt egy külön törvénybe foglalják. A senatus meghiusítá ezt az indítványt. A népvédők 453-ben mind a patriciusok mind a plebejusok számára szóló általános törvény alkotását indítványozták. A törvényelőkészítő bizottságot, a decemvirek testületét, azonban csak 452-ben sikerült megválasztani. Liv. 3, 9. Dion. Hal. 10, 1. A XII táblás törvény töredékei, közli Vécsey Tamás, Budapest, 1900.

T. K.