TARTALOMT

Terminus motus

mesgyetágítás, a határnak önző czélból való odébb tolása. E vétséget Numa capitis sacratióval sújtotta; a köztársaság idejében pénzbirság, a császárkorban (Hadrianus) relegatio és részleges vagyonkobzás, közönséges emberekkel szemben pedig opus publicum volt a büntetése.

CS. JÓ.