TARTALOMT

Testis

tanú. Nem léphettek föl tanukul: őrültek, kiskorúak, intestabiles, régente nők, azonkívül a szorosabb, kegyeleti viszonyban levő személyek (szülők s gyermekek, patronus és cliens) sem egymás ellen; de a saját ügyében sem lehetett senki sem tanú. Rabszolgák tanuskodására nézve l. Servi és Tormenta. A tanúk vagy önként jelentkezők (voluntarii) vagy olyanok, a kiket kényszerítés (testimonii denunciatio) bír tanuságtételre. Cic. Flacc. 6, 8. 37. A tanúkat praeco hívta föl (citare) tanuskodásra s vallomásukra esküt tettek; az ellenfél ügyvédője keresztkérdések közé is foghatta (interrogare).

CS. JÓ.