TARTALOMT

Teuta

Teuta, Argon scodrai törzsfőnök neje. Agron ép úgy mint elődei a Scodra környékén lakó illyriaiakkal nagy mértékben űzte a tengeri rablást s könnyű kétevezősoros kalózhajóival (liburnae) nagy mértékben károsította az italiai kereskedelmet, különösen pedig az illyriai görög gyarmatokat. Végre is a senatus Apollonia városa az Issa sziget kérésére C. és L. Coruncanius testvéreket küldte hozzá követségbe, de Agron időközben meghalt s kiskorú fia Pinnes helyett neje T. vette át a kormányt. Ez felbőszülve az ifjabbik Coruncanius kemény beszédén, a követet visszautaztában megölette, mire a rómaiak háborút üzentek, mely Kr. e. 230–228-ig folyt (illyriai háború). T. kénytelen volt meghódolni, a hódítmányokról lemondani, adófizetésre s arra kötelezni magát, hogy hadihajókat nem tart. A visszaadott hódítmányok egy részét Pharusi Demetrius kapta. T. ezután nemsokára lemondott az uralomról. Pol. 2, 4. Flor. 2, 5.

T. K.