TARTALOMT

Teuthras

TeuJraV. – 1. Pandion fia, Thespisus atyja, Mysia királya, melyet róla Theuthraniának neveztek. Hyg. fab. 99. 100. Paus. 8, 4, 6. Apollod. 2, 7, 4. Strabo. 12, 8. Aeschyl. suppl. 548. Plin. 5, 30, 33. – 2. Hellen vitéz Troja előtt, a ki Hector kezétől esett el. Il. 5, 705. – 3. Athenaei eredetű alapítója Teuthronénak Laconiában. Paus. 3, 25, 4. – 4. Axylus atyja Arisbéből. Hom. Il. 6, 13. – 5. Aeneasnak egyik társa a rutulusok ellen való háborúban. Verg. A. 10, 402. – 6. L. Teleutas. – 7. Temnus hegységnek egyik (délnyugati) ága Mysiának Teuthrania nevű tartományában. Ctesias Stobaeusnál, serm. p. 213. Valószínüleg a mostani Domakli, az úgynevezett «Vaskapuval» (Demir kapu). Az utóbbin kell azoknak a karavánoknak áthaladniok, melyek Smyrnából Brusszába (tehát a régi Teuthranián keresztül utaznak. – 8. Folyóviz az ókori Italiában, melyet egyesegyedül Propertius említ (1, 11, 11), s a melynek neve (ha ugyan nem alapszik szövegbeli tévedésen) nyilván az 5. számu T. nevével függ össze.

L. M.