TARTALOMT

Teutones, -ni

TeutoneV, az északi tenger partvidékén lakó törzs neve. Fajbeli hovatartozásának megállapítása sok nehézséggel jár s a tudományban sok vitát okozott. Zeuss, Grimm és Müllenhoff (a Deutsche Altertumskunde 1. kötetében) részletesen fejtegette, hogy massiliai Pytheas (Kr. e. 325 körül) az északi tenger melléki Teutonesre akadva ezzel a germánok felfedezője lett (l. Phil. Közl. 12, 207). Újabban, főleg miután egy feliratot fedeztek fel (a Main melletti Miltenbergnél), a mely egy Toutoni törzsről szól (100-ban) T. törzsét celtának tartják (Kossinna, Much és mások). A történetben a Cimbri germán törzsével együtt szerepelnek (l. Cimbri).

P. G.