TARTALOMT

Thaletas

QalhtaV, görög énekes és zenész Cretából (Gortynból), ki Spartába bevitte a vallásos éneket s tánczot. Egy pestis idején hivták be, hogy vallásos szertartásaival és énekeivel (epwdai) megengesztelje a haragvó isteneket. Plutarch, de mus. 9, 42. Ez alkalommal, 665-ben Kr. e., vezette be az Apollóhoz intézett, ünnepi tánczczal kapcsolatos paeanokat és a gyors ütemű haditánczokat (uporchmata) Saprtába. Mint Plutarchus mondja, dalaival s tánczaival ő nyitotta meg a zene második korszakát Spartában (deuteraV katastasewV twn peri thn mousikhn en th Sparth). Költészete Apollónak tiszteletére volt szentelve s mélyen vallásos erkölcsös tartalmú volt.

S. K.