TARTALOMT

Theaetetus

QeaithtoV. – 1. A suniumi Euphronius fia, Socrates tanítványa, kit Platónak róla elnevezett dialogusa s a sophistes czíműben való szereplése tett híressé. Adakozó, nyiltszívű férfi és jó katona volt. – 2. Pythagoreus, a rhegiumiak törvényhozója. – 3. A görög anthologia öt epigrammájának szerzője.

S. K.