TARTALOMT

Theagenes

QeagenhV. – 1. Timosthenesnek, Heracles papjának fia, ki Thasus szigetén született; a fiú oly hatalmas termetű és erejű volt, hogy sokan Heracles fiának tartották; a monda szerint már kilencz éves korában vállain vitt haza egy neki megtetszett érczszobrot. Mint híres athleta a görög versenyjátékokon 1200, sőt mások szerint 1400 győzedelmi koszorút nyert. Halála után szobrot állítottak neki, egy ellensége azonban éjjelenkint megostorozta a szobrot, míg az egyszer ledőlt s a bántalmazót agyonütötte; ennek rokonai panaszt tettek, mire a szobrot a tengerbe dobták, de mivel terméketlenség és silány szülöttek keletkeztek, a halászok által kifogott szobrot régi helyére állították s neki isteni tiszteletet nyújtottak. Paus. 6, 4, 2. 6, 2. 15, 3. – 2. Draco és Solon idejében, nisaeabeli születésü, Megara tyrannusa lett s a szegényeket és jogokban nem részesülőket védelmébe vette, kik aztán testőrséggel vették körül. Leányát az atheanei Cylonhoz adta nőül és segédcsapatokkal gyámolította, mikor Athenae urává akart lenni; de utóbb Theagenest a megarabeliek kiűzték. Aristot. pol. 5, 4, 5. Thuc. 1, 26. Paus. 1, 28. 1, 40. – 3. A thebaebeliek és boeotiaiak vezére, ki a Chaeronea mellett vívott ütközetben esett el Kr. e. 338-ban Plut. Alex. 12. de virt. mul. p. 227. 229. – 4. Rhegiumból származott író, ki a Kr. e. 6. században élt, Homerus költeményeit magyarázta; különösen az ő nevéhez füződik a mondák allegorikus magyarázata. Schol. Hom. Il. 1, 381. 20, 67. Aristoph. av. 822. schol. – 5. Cnidusból származó sophista, Herodes tanítója, Philostr. vit. sophist. 2, 1, 14. – 6. Cynikus bölcselő; állítólag ő szerkesztette a Sibylla-féle jóslatokat. Lucian. de morte Peregr. 3, 329.

K. J.