TARTALOMT

Theano

Qeanw. – 1. Danaus leánya, Phantes jegyese. – 2. L. Cisseus. – 3. Pythonax leánya, Pythagoras neje; mások szerint a crotoni Brontinus leánya. Állítólag irodalmilag is működött, de a neki tulajdonított peri eusebeiaV és a gyermeknevelésről szóló 7 levél későbbi korból való. – 4. Az uj-pythagoreus iskola egyik tagja, Zeller (5,3 101) szerint ennek tulajdonítandó a peri eusebeiaV. Költemények is maradtak neve alatt, legalább azt mondják róla (Clemens Al. strom. 1, 309C, hogy ő az első pythagoreus nő, ki philosopiával foglalkozott s költeményeket írt. – 5. Menon lánya, papnő, ki állhatatosan megtagadta, hogy Alcibiadesre az átkot kimondja. Plub. Alcib. 22.

S. K.