TARTALOMT

Themistius

QemistioV, a paphlagoniai Eugenius fia, rhetor és philosophus. Ifjú korában paraphrasisokat írt Aristoteles műveihez, melyek közül nehány (az analyticához, physicához, psychologiához, a metaphysika l.-hoz csak zsidóból visszafordított alakban) ránk is maradt. Később Byzantiumba került, hol mint az ékesszólás és philosophia tanítója nagy hírnevet szerzett, s fontos állami méltóságokat viselt Constantinustól Theodosiusig, öt császár uralkodásán keresztül (330–390 Kr. u.). Mellékneve o eujradhV volt; Gregorius Nazianzenus (140. levelében) basileuV logwn néven magasztalja. Photius (cod. 74) még 36 beszédét olvasta; ránk 34 maradt eredetiben, s egy latin fordításban. Többnyire panegyrikus tartalmúak, hála- és emlékbeszédek különböző császárokra, kivált Theodosiusra vonatkozólag. A középkorban mint Aristoteles közvetítőjét nagyra becsülték. Kiadta Dindorf, 1832.

GY. GY.