TARTALOMT

Theodocus

és Theodunus, az arab orvosi írók szerint a legelső görög orvosok voltak, a kik az arab birodalomban letelepedtek. Az omajjad dynastiából származó Abdalmalik khalifa uralkodásának idejében (684–705) jöttek Damascusba, a birodalom akkori székvárosába és ott mint gyakorló orvosok nagy tekintélynek és közkedveltségnek örvendtek. Több görög orvosi művet lefordítottak arab nyelvre, továbbá orvosi iskolát is alapítottak és számos arab ifjút avattak be a görög orvosi ismeretekbe. Ily módon ez a két orvos, a kiknek neveit az arab szerzők elferdítették (Theodotus és Theodulus lehetett a nevük), hathatósan járultak hozzá a görög orvostannak elterjedéséhez az arabok között és nagy buzgósággal meg sikeresen fejlesztették azt tovább (l. Nestorianusok). E. H. F. Meyer, Gesch. d. Bot. 3, 95–97. Handb. d. Gesch. d. med. 1902, 1, 593.

TI. M.