TARTALOMT

Theodorus

QeodwroV. – 1. L. Szobrászok, 1. – 2. A samusi ifjabb Th., Telecles fia, készítette Herodotus szerint (3, 41. 1, 51) Polycretas gyűrűjét, s azt a cratert, melyet Croesus mint fogadalmi ajándékot Delphibe küldött. – 3. A gadarai (palaestinai) Th., az alexandriai korszak végén működött rhetor, ki Tiberiust is tanította rhodusi számkivetése alatt. Suidas rhetorikai művein kívül egynéhány másneműt is említ (peri istoriaV, p. politeiaV. p. koilhV SuriaV). Külön rhetoriskolát (Qeodwreioi) alapított. Mi csak a latinok idézeteiből ismerjük. Quint. 2, 11, 2, 3. 1. 18. Sen. contr. 2, 9.

GY. GY.