TARTALOMT

Theodorus Priscianus

QeodwroV PriskianoV, hírneves orvos és szakíró, Vindicianusnak (l. o.) tanítványa, a ki mint Gratianus császár udvari orvosa a Kr. u.-i negyedik század második felében élt Romában. Egy hét könyvből álló orvosi kézikönyvet írt görög nyelven, és ebben a compilatorikus jellegű munkában a capite ad calcem való sorrendben tárgyalta a betegségeket, és főkép Plinius meg Dioscurides felhasználásával ismertette ezeknek gyógykezelését. Művét, a melyben körülbelül kétszáz növényi és számos az ásványvilágból származó gyógyszer leírása mellett sok babonás szer és varázslat ajánlása található, maga a szerző fordította le latin nyelvre. Az eredeti görög szöveg elveszett, ellenben a medicinae praesentaneae czimű latin fordításból öt könyv fennmaradt. Th. művét nyomtatásban legelőször Neuenar gróf adta ki Strassburgban 1532-ben, a legújabb és legtökéletesebb kiadást pedig Valentin Rose szerkesztette (Leipzig, 1894). Alex. Trall. 1, 15. Aët. 2, 2, 91. és T. E. H. f. Meyer, Gesch. d. Bot. 2, 286–299. Handbuch d. Gesch. d. Med. 1892, 1, 624 l.

TI. M.