TARTALOMT

Theon

Qewn, több sophista, rhetor, mathematikus stb. neve. A legnevezetesebbek. – 1. Aelius Theon, melléknevéről itélve valószínűleg Hadrianus császár korabeli, alexandriai sophista. Suidas Xenophon-, Isocrates- és Demostheneshez írott commentariusain kívül rhtorikai upoJeseiV és zhthmata peri sumtaxewV logou czímű munkáit említi. Ránk csak nem egészen teljes műve tecnh peri progumnasmatwn (utasítások az iskolai stilusgyakorlatok készítéséhez, példákkal) maradt. Kiadta Walz a Rhetores Graeciben, továbbá Spengel is (2, 57–130). – 2. Smyrnai Theon, Kr. után a 2-ik század közepén ült, platonikus philosophus és mathematikus; művét (peri twn kata maJhmatikhn crhsimwn eiV thn tou PlatwnoV anagnwsin) kaidta Hiller Teubnernél 1878-ban. – 3. Egy alexandriai mathematikus és astronomus 380 (Kr. után) táján élt és Hypatia apja volt. Aratushoz, Euclideshez és Ptolemaeushoz írt scholiumokat, néhány görög anthologiabeli költeményt is neki tulajdonítanak. – 4. Egy közmondásos gonosz nyelvű, egyébként ismeretlen, Augustus korabeli ember (Theon quidam illo tempore rabiosae dicacitatis fuit, Porphyrio). L. Horatius magyarázóit ep. 1, 18, 82. – 5. Samusi Theon, l. Festők, 2 (1. kötet 754. l.).

SZI. GY.