TARTALOMT

Thermodon

Qermwdwn. – 1. Folyó Pontusban, Themiscyra síkján, m. Terme; nevezetes az amazon-mondáról. Jóllehet folyása csak rövid volt, mégis három plethrum volt a szélessége. Themiscyra városánál ömlött a tengerbe. Xen. an. 5, 6, 9. 6, 2, 1. Hdt. 9, 27. Verg. A. 11, 659. – 2. Boeotiai patak, mely a Hypatus hegyen (ma Sziamata) eredt és Tanagránál az Asopusba ömlött. Herodot. 9, 43. Pausanias 9 ,19, 3.

P. K.