TARTALOMT

Thersander

QersandroV (Dictysnél és Serviusnál Thessander). – 1. Polynices és Argea fia, Demonassa férje, Tisamenus atyja, egyike az epigonusoknak. Paus. 2, 20, 4. 3, 15, 4. 7, 3, 1. 10, 10, 2. Midőn később a Thebae felett való uralmat megkapta, részt vett a Troja ellen viselt hadjáratban, de már útközben elesett Telephus kezétől Mysiában. Elaeában (Mysia) herouma volt, a hol halotti áldozatokkal tisztelték. Más hagyomány szerint azonban, a melyből Vergilius merített (Aeneis 2, 261), Th. benn volt a trójai falóban. Az Eumenidák acragasi nemzetsége, a melyből másokon kívül Theron (l. ezt) is származott, nemzedékrendjét Th.-re vezette vissza. Paus. 9, 5, 7. Hdt. 4, 147. 6, 52. Apollod. 3, 7, 2. Hyg. fab. 71. Pond. Ol. 2, 76 és a hozzá való scholion. – 2. Sisyphusnak és Meropénak (mások szerint Perónak) fia, Ornytion és Almus testvére, Haliartus és Coronus atyja. Paus. 2, 4, 3. 9, 34, 5. 10, 30. 5. – 3. Spartai vitéz, Agamedidas fia, Lathria és Anaxandra atyja; Heracles egyik utódától Ctesippustól származott. Paus. 3, 16, 5.

L. M.