TARTALOMT

Thesmophoria

több görög város és vidék ünnepe, mely Demetert mint a földmívelésnek, a házasságnak, tehát a polgári életnek megalapítóját dicsőítette. Leghíresebb volt athenaei ünnepe Pyanepsion (october–november) havának 9–13. napján, melyen csak erkölcsös férjes asszonyok vehettek részt. Az ünnepet a leggazdagabb és legelőkelőbb két nő rendezte; ők végezték az áldozati szertartásokat s ők gondoskodtak az ünnepi lakomáról. Az ünnep első napján (neve Sthnia) a tengermelléki Halimus községbe vonultak, a Coliás hegyfokához, a hol éjjeli szertartás volt Demeter és Cora templomában. A következő napot kicsapongó tréfa és kölcsönös ingerkedések között töltötték el. A hónap 11-ik napja volt az AnadoV, vagyis a visszatérés Athenaebe, s valószínűleg még ez este volt az ünnepi lakoma, mert a következő nap (Nhsteia) bőjt volt. Az ünnep utolsó napjának Kalligeneia (= szép gyermek anyja) a neve, melyet az előző nappal ellentétben pajzán tánczczal, játékokkal és áldozati lakomával ünnepeltek. Férfiakat kemény büntetéssel sujtottak, ha az ünnepen mutatkozni merészkedtek.

G. J.