TARTALOMT

Thespia, Thespiae

Qeospeia, Qespeiai, Qespiai, Boeotia ősrégi városa Theabetől Nyugatra a Helicon déli tövénél. Már Homerus emlegeti (Il. 2, 478). A különben is jelentékeny város híres volt Praxitelesnek Eros szobráról; Praxiteles ugyanis ezen város szülötte vala. Strab. 9, 409. Valószínűleg athenaei ősrégi gyarmat volt; a mondákban mint Amphion és Zethus székhelye szerepel. Strab. 9, 411. Polgárai közül hétszázan harczoltak Thermopylae mellett Xerxes ellen, miért is ez a várost leromboltatta (Hdt. 7, 202. 226), de az után ujból felépült. A Plataeae mellett vívott ütközetben ezernyolcszáz thespiaebeli harczolt vitézül. Hdt. 9, 30. 8, 75. A peloponnesusi háború alatt, polgárai közül jelentékeny párt szított Athenaehoz, a miért Thebae lakói Kr. e. 423-ban a város falait lerombolták (Thuc. 4, 133) de 378-ban Agesilaus ismét helyreállította (Xen. Hell. 5, 4, 4), a thebaebeliek pedig nem sokkal a Leuctra mellett vívott ütközet után megint lerombolták, a lakókat pedig arra kényszerítették, hogy a Ceresus nevű hegyi erődbe meneküljenek, de a thebaei sereg innen is kiszorította őket, mire egész területük thebaei birtokká lőn. Xen. Hell. 6, 3, 1. Diod. Sic. 15, 46. Paus. 9, 13, 8. 14, 2 skk. A Chaeronea mellett vívott csata után úgy látszik megint helyreállította II. Fülöp; a római uralom alatt is bizonyos virágzásnak indult. Strab. 9, 410. Pausanias idejében (9, 26, 6) még látható volt szép színháza, remek köztere, valamint számos temploma, melyekben kiváló mesterek műremekei voltak. Praxiteles Erosának eredetijét Caligula, majd pedig másodízben Nero Romába vitte és csak az athenaei Menodorus által készített másolat maradt meg. Thespia Eros tiszteletén kívül nagyon ünnepelte még a múzsákat is; Eros tiszteletére voltak szentelve az erwtideia, a múzsákra pedig a mouseia nevű ünnepek, melyeken zenei versenyeket is tartottak. Jelentékeny romjai maradtak fenn Erimokasztro mellett. V. ö. Dodwell. Class. Tour. 1, 251. Leake, North Gr. 2, 478. Kruse, Hellas, 2, 1, 602. Schillbach, Abhandlungen, 1856.

K. J.