TARTALOMT

Thesproti

Qesprwtoi, az epirusi négy néptörzs legkiválóbbja, sőt Homerus idejében e tartomány egyedül való főnépsége; a Corcyrai tengerszoros mentében egészen az Ambraciai öbölig laktak befelé, Keletre pedig a Pindus hegységig s Thessalia határáig terjedt birodalmuk. Számos nemzetségre szakadva községekben éltek, legkiválóbbak voltak közöttük a Cassopia vidékén lakók. A thesprotusok földjén volt Zeus hires jóshelye, Dodona. A thesprotusokat később a molossus néptörzs szorította ki Thesprotia belsejéből; ekkor települtek le a tengerpart, különösen a Thesproticus sinus vidékén. Sorsuk később közösen beleolvad Epirus sorsába. Od. 5, 115. Hdt. 8, 47. Strab. 7, 321. 324. Thuc. 1, 46. 4, 36. 5, 22. Liv. 43, 21. Plin. n. h. 4, 1. l.

K. J.